JUDr.
Vladimír
Zonek

advokát

Právní služby

Právní služby


Zdravotnické
právo

Občanské
právo

Právní vztahy
k nemovitostem

Obchodní právo
a trestní právo

Činnost advokátní kanceláře je zaměřena na poskytování právní pomoci poskytovatelům zdravotních služeb, zahrnující:

  • právní podporu ve vztahu k ochraně osobních údajů pacientů v souladu s povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR),
  • zakládání společností s ručením omezeným při přechodu lékařské praxe z fyzické osoby na osobu právnickou,
  • převody lékařských praxí,
  • vyřizování oprávnění a změn oprávnění k poskytování zdravotních služeb na příslušném krajském úřadu,
  • jednání se zdravotními pojišťovnami, včetně řešení sporů o vyúčtování a úhradu zdravotních služeb,
  • zastupování lékařů ve věcech náhrady škody v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Občanské právo - zastupování v občanském soudním řízení, včetně řízení rozhodčího a řízení u soudních exekutorů. Poskytování právní služby při převodech nemovitostí, včetně provádění advokátních úschov listin a peněžních prostředků.

Obchodní právo - poskytování komplexního právního poradenství v obchodních věcech, ve věcech práva obchodních korporací a řešení pohledávek plynoucích z obchodních vztahů.

Advokátní kancelář se věnuje rovněž výkonu obhajoby v trestním řízení, a to včetně výkonu povinností obhajoby ex offo.

Cena za právní služby


Právní služba je advokátní kanceláří poskytována za úplatu stanovenou takto:

  • jako mimosmluvní odměna za úkony právní služby dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, a to nedojde-li k uzavření dohody o smluvní odměně,
  • jako smluvní odměna ve výši 2.000 Kč (bez daně z přidané hodnoty) za každou započatou hodinu poskytování právní služby,
  • jako smluvní odměna za vyřízení věci,
  • jako měsíční smluvní paušální odměna při uzavření dohody o poskytování právní služby na delší období.

K jednotlivým úhradám pak je účtována rovněž částka odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty.

Informace pro spotřebitele - orgánem příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora - www.cak.cz

Curriculum vitae


1996 až 2001 - studium oboru právo a právní věda Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

2001 až 2004 - advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Milana Ostřížka v Ostravě.

2004 - složení státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

2004 - složení advokátní zkoušky, zahájení činnosti advokátní kanceláře.

Advokátní praxi vykonává JUDr. Vladimír Zonek jako samostatný advokát trvale spolupracující se dvěma advokáty s možností substitučního zastoupení.

Kontakt


JUDr. Vladimír ZONEK, advokát
zapsán v seznamu advokátů ČAK pod ev. č. 10452
IČ 71330160, DIČ CZ7710045618
se sídlem Vítězná 3334/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

pobočka: Průmyslové centrum Homola
Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
provozní doba pobočky – úterý 8-12, jinak dle dohody na tel. 596 110 630

596 110 630 (sekretariát)