JUDr. Vladimír Zonek Právní služby
Advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Zonka zahájila činnost dne 21. října 2004. Činnost advokátní kanceláře je zaměřena na tato právní odvětví: občanské právo, obchodní právo, zdravotnické právo, pracovní právo, trestní právo.

V oblasti občanského práva je činnost advokátní kanceláře zaměřena především na problematiku občanského soudního řízení, včetně řízení rozhodčího a řízení u soudních exekutorů. Advokátní kancelář poskytuje podnikatelským subjektům komplexní právní poradenství v obchodních věcech, ve věcech práva obchodních společností, i v oblasti obchodních závazkových vztahů.

Samostatnou součást právních služeb poskytovaných advokátní kanceláří představuje poskytování právní pomoci zdravotnickým zařízením ve věcech právních a ekonomických vztahů vyplývajících ze smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče uzavíraných se zdravotními pojišťovnami. V této specifické právní oblasti poskytuje advokátní kancelář jak konzultace potřebné pro prevenci možných sporů, tak i služby spočívající v zastupování zdravotnických zařízení při jednání se zdravotními pojišťovnami a v soudním řízení.

V oblasti pracovního práva poskytuje advokátní kancelář konzultace ve věcech vzniku, změn a zániku pracovních vztahů a právní pomoc při pracovněprávních sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v řízení před soudem.

Advokátní kancelář se věnuje rovněž výkonu obhajoby v trestním řízení, a to včetně výkonu povinností obhajoby ex offo.

Právní služby poskytuje advokátní kancelář v anglickém, francouzském a německém jazyce, a to prostřednictvím dvou samostatných advokátů s možností trvalé substituční spolupráce s dalšími advokátními kancelářemi jak v Ostravě, tak na dalších místech Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
Sadová 8, Ostrava 1, office@zonek.cz